arkiv – Om föreningen.

Chiliodlarna startades i oktober 2013 av ett gäng erfarna trädgårdsentusiaster, som vill dela med sig av sin samlade kunskap om chili.

Föreningens namn är Chiliodlarna som är en ideell förening, med säte i Stockholm. Chiliodlarnas syfte är att verka för ökad kunskap om och odling av chili.

Vi vill ge kunskap och inspiration om chiliodling, när ska man skörda det man odlat och hur man kan ta till vara på sin odlade chili på olika sätt.

Föreningen kan ha kurser om olika saker som rör chili och vara med på olika evenemang som ex. Nordiska trädgårdsmässan, trädgårdsfestivaler och träffa trädgårdsodlare och besöka olika ställen.
Vi vill ha roliga och aktiva medlemsträffar/årsmöten med olika teman,  några gånger per år.

Alla som vill vara medlemmar är välkommna oavsett vilket land i världen man bor i men i första hand är det Sverige som är föreningens verksamhetsområde.

Alla medlemmar har rätt till information om föreningens angelägenheter och att delta i dess aktiviteter. Även medlemmens familj kan deltaga i föreningens aktiviteter.  Som medlem får man tillgång till  Chiliodlarnas Facebook sida som är sluten grupp. Där kan man ställa frågor om odling, sorter och skötsel, få tips om recept och hur man tar förädlar det man odlat.

Chiliodlarna är medlemmar i FOR där kan våra medlemmar få gratis rådgivning.

Fritidsodlare är alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande och även hobbyodlare av krukväxter. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer.

FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organiserar fritidsodlare. Det finns en medlemsförening i FOR för alla som har intresse för odling och trädgård.