Styrelsen

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande: Catrin Sandin
  • Sekreterare: Britt-Marie Blohmé
  • Kassör TF: Britt-Marie Blohmé
  • Ledamot: Mia Millberg
  • Ledamot: Jan Ulfvin
  • Suppleant: Stig Häggkvist
  • Suppleant: Elisabeth Sporrong
  • Suppleant: Jäns Holmqvist